We make
oceans digital

- Smart buoys by Innomar

HVA VI GJØR

Innomar utvikler teknologi innen fiskeri og havbruk for å møte de krav som skapes i samfunnet i dag i forhold til bærekraft, miljø og kvalitet.

ANSVARLIG FISKERI

Verdens fiskeressurser er begrensede og ved å velge gode metoder for fangst og distribusjon av fisk kan vi øke verdi og utnyttelse av fisken i hele verdikjeden.

HVEM VI ER

Teamet består av erfarne entreprenører som ønsker å utvikle ny teknologi, forbedre eksisterende metoder og skape nye lønnsomme og bærekraftige løsninger i fiskeri og det maritime miljø.

sensorboye

VI SKAPER VERDIER

Vi skaper verdier ved å utvikle nye verktøy for bærekraftig fiskeri. Bedre fangstkvalitet, sikkerhet og mindre miljø avtrykk gir økt lønnsomhet i hele verdikjeden.

filmoverlay-Traps

referanser