Oppdrett

Innomar ser stadig etter innovative løsninger på utfordringer i oppdrettsnæringen. Vårt design for nedsenkbart oppdrettsanlegg kan være løsningen på luseproblematikken og kan gjøre oppdrett av fisk tilgjengelig i utfordrende områder som varme strøk eller i Arktiske miljøer.

Vi har også et design av en Merdteine som er tenkt installert som en integrert del av et oppdrettsanlegg som gjør det mulig å hente ut fisk som oppholder seg rundt oppdrettsanlegg på en skånsom måte både for anlegg og fisk.

NEDSENKBART OPPDRETTSANLEGG

Vårt nedsenkbare oppdrettsanlegg er designet med formål om å unngå luseproblemer i produksjon av fisk som er stort problem i tradisjonelt oppdrett. Anlegget består av en solid og stabil plattform som blir oppankret og merder som senkes via kraftige vinsjer ned til et dyp godt under lusebeltet. Her blir fisken eller smolten introdusert via store rør ned i merdene. På dette viset unngår man lus og man kan drive oppdrett i nedsenket anlegg. Videre er anlegget utstyrt med luft domer for luft til fiskens svømmeblære og nødvendig utstyr for renhold, prøvetaking, sensor teknologi og foring. Anlegget er patentsøkt.

MERDTEINE

Vi har sammen med partnere utviklet en merdteine  som er tenkt integrert i et oppdrettsanlegg. Teinen blir samme størrelse som de omkringliggende oppdrettsmerdene men blir noe dypere. Hensikten med en slik merdteine er å fangste villfisk som står rundt merdene og beiter på overskuddsfôr fra oppdrettsanlegget.

merdteine 3