Fiskeri teknologi

 

Fiskeri teknologi

Innomars fiskeri teknologi er nye verktøy i verktøykassen for fiskere som ønsker å bidra til et ansvarlig og bærekraftig fiske. Vi utvikler og tester blant annet fisketeiner fra små teiner man opererer for hånd for private for å skaffe mat til familien og hobbyfiskere, til store teiner for industrielt fiskeri. Vi planlegger nye teiner opp til 150m3 for uttesting i 2021. Vi utvikler også sensorteknologi og programvare for å effektivisere og digitalisere fiske operasjoner. Store stasjonærteiner som fisker autonomt er også et prioritert prosjekt med stort internasjonalt potensial.

Innomar fisketeiner

Sammen med prosjektpartnere har vi utviklet patenterte fiske teiner som varierer i størrelse fra 80 cm til 250 cm i diameter. Teiner opp til 150m3 blir utviklet for forskning og testing og vil bli tilgjengelige i 2021. Teinene er sammenleggbare som gjør det enkelt og transportere og oppbevare. Vi innfører også IOT for havrommet med våre sensorer og programvare som gjør det mulig å spore teiner og se i sanntid hva som foregår i teinen og når man bør trekke dem.

Det er mange fordeler med å bruke Innomars fisketeiner og eventuelt sensorsystem. Økt kvalitet på fangsten, operere når været tillater det, redusere bifangst og miljøfotavtrykk er bare noen av fordelene. Metoden gjør det mulig å føre fisken levende til produksjons sted, eller til levende lagring for maksimal utnyttelse av verdien.

fistrapp bunn
merdteine 3

Stasjonære teiner

Innomar har utviklet og fått patent på stasjonære teiner som bygger på samme prinsipp som fisketeinene men er store og stasjonære, det vil si de er fast ankret opp og fisker passivt ved hjelp av lys og sensorteknologi. Stasjonær teinene er foreløpig i to kategorier, Merdteine som en integrert del av et lakseoppdretts anlegg og Stasjonær teine som kunstige rev i åpent vann.

Teknologien er på utviklingsnivå og kan bety store fordeler for både oppdrett og fiskeri næringen.

Sensorteknologi og programvare

Vi utvikler avansert sensor systemer og programvare løsninger for overvåking av fiskeri, fiskeoppdrett, hav data og andre undervanns operasjoner. Teknologien er basert på trådløs akustisk overføring av data til overflaten slik at vi kan overvåke operasjonene og miljø i sann tid, samt samle inn andre nyttige hav data. Vi utvikler også programvare for brukervennlig visualisering av innsamlet data hvor man kan generere analyser og rapporter tilpasset den enkelte bruker.

Sensors