utviklingsprosjekter

Vår business modell er basert på vår egen forskning og utvikling i samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner globalt. Havforsknings Institutttet, NOFIMA, Kongsberg Maritime og MErinov Institute i Québec Canada. Sammen utvikler vi fiske metoder og utstyr, samt sensorer og programvare for overvåking av utstyr og fisk over og under vann.

TEINE TEKNOLOGI

Innomars teine teknologi baseres på teiner i flere størrelser. Denne patenterte teknologien er skånsom mot miljø og fisk og kan utstyres med Innomars sensorteknologi for sanntids overvåking fra mobil applikasjon eller pc. Dette hjelper fiskeren til å optimalisere fiskeri operasjonene, samler inn nyttig data, samt at man kan registrere og spore utstyr og fangst.

privew 1
merde

MERDTEINE

Merdteine er teiner beregnet for å integreres permanent i et oppdrettsanlegg hvor hensikten er å fiske skånsomt og autonomt. Denne metoden er et nytt og viktig verktøy for bærekraftig fiske rundt oppdretts anlegg. Vi er i en prosess med Lovundlaks og NOFIMA for å søke om konsesjon for den første lokasjonen hvor vi tenker merdteinen integrert.

NEDSENKBART OPPDRETTSANLEGG

Vårt nedsenkbare oppdrettsanlegg er designet med formål om å unngå luseproblemer i produksjon av fisk som er stort problem i tradisjonelt oppdrett. Anlegget består av en solid og stabil plattform som blir oppankret og merder som senkes via kraftige vinsjer ned til et dyp godt under lusebeltet. Her blir fisken eller smolten introdusert via store rør ned i merdene. På dette viset unngår man lus og man kan drive oppdrett i nedsenket anlegg. Videre er anlegget utstyrt med luft domer for luft til fiskens svømmeblære og nødvendig utstyr for renhold, prøvetaking, sensor teknologi og foring. Anlegget er patentsøkt.

Sensors

SENSORTEKNOLOGI OG PROGRAMVARE

Vi utvikler avansert sensor systemer og programvare løsninger for overvåking av fiskeri, fiskeoppdrett, hav data og andre undervanns operasjoner. Teknologien er basert på trådløs akustisk overføring av data til overflaten slik at vi kan overvåke operasjonene og miljø i sann tid, samt samle inn andre nyttige hav data. Vi utvikler også programvare for brukervennlig visualisering av innsamlet data hvor man kan generere analyser og rapporter tilpasset den enkelte bruker.